Ερώτηση για την ηλεκτρονική σήμανση ζώων

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Κυρίους Υπουργούς:

1. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

2. Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη

3. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

4. Εσωτερικών

5. Οικονομικών

Θέμα: Ηλεκτρονική Σήμανση ζώων

111204782127485789

Σε απάντηση της υπ’ αριθμόν 537/31.07.2012 ερώτησης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, είχε αποκριθεί, ότι καθόσον αφορά τα αιγοπρόβατα η ηλεκτρονική σήμανση πραγματοποιείται διαζευκτικώς με χρήση είτε ηλεκτρονικού ενωτίου είτε ενδοστομαχικού βώλου, αλλά καθόσον αφορά τα ζώα συντροφιάς αυτή λαμβάνει χώρα υποχρεωτικά με χρήση ενέσιμου πομποδέκτη (microchip) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 998/2003 «για τους υγειονομικούς όρους που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς & για την τροποποίηση της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου» Εν τούτοις, στο άρθρο 2 του Κανονισμού αναφέρεται, ότι: “Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις μετακινήσεις, μεταξύ κρατών μελών ή με προέλευση τρίτες χώρες, ζώων συντροφιάς των ειδών που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι”

Ερωτούνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1. Εφόσον ο Κανονισμός (ΕΚ) 998/2003 εφαρμόζεται μόνο στις μετακινήσεις ζώων συντροφιάς μεταξύ των κρατών μελών & δεν επεκτείνεται στο εσωτερικό δίκαιο για τα ζώα συντροφιάς, που δεν μετακινούνται σε άλλα κράτη μέλη, θα καταργήσει η παρούσα Κυβέρνηση την υποχρεωτική ηλεκτρονική σήμανση των ζώων συντροφιάς με microchip, όταν οι ιδιοκτήτες τους δεν επιθυμούν να τα μετακινήσουν εντός της Ε.Ε. & μετά την επικύρωση των ερευνών για πρόκληση καρκίνου από την χρήση microchip ενδεχομένως σε συνάρτηση & με άλλους παράγοντες έστω & σε μεμονωμένες περιπτώσεις, όπως παραδέχεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων;

2. Πόσα αιγοπρόβατα έχουν σημανθεί με ηλεκτρονικό ενώτιο, πόσα με ενδοστομαχικό βώλο & πόσα ζώα συντροφιάς με ενέσιμο πομποδέκτη (microchip);

3. Πόσες ποινικές διώξεις ασκήθηκαν & πόσες αποφάσεις εκδόθηκαν (πόσες αθωωτικές & πόσες καταδικαστικές & τι ποινές επιβλήθηκαν στις τελευταίες) αναφορικά με το άρθρο 5 παρ.8β (αφαίρεση μέσου ηλεκτρονικής σήμανσης από ιδιοκτήτη ζώου συντροφιάς ή από άλλο πρόσωπο ή από κτηνίατρο) σε συνδυασμό με το άρθρο 20 παρ.4 του Ν.4039/2012;

4. Πόσες διοικητικές κυρώσεις & πρόστιμα έχουν επιβληθεί για κάθε περίπτωση παράβασης του πίνακα του άρθρου 21 του Ν.4039/2012;

5. Σε ποιο δικαστήριο δύνανται να προσφύγουν πρόσωπα, που τους έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις & πρόστιμα του πίνακα του άρθρου 21 του Ν.4039/2012, εντός ποίας προθεσμίας από την επιβολή της κύρωσης ή προστίμου & με την άσκηση ποιου ενδίκου μέσου;

Αθήνα, 03.09.2012

Η Ερωτώσα Βουλευτής

Ελένη Ζαρούλια

Βουλευτής Β’ Αθηνών

ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την ερώτηση νο. 3, λάβαμε την παρακάτω απάντηση, η οποία άν ισχύει, είμαστε ευχαριστημένοι διότι δεν έχουν διωχθεί όσοι επιθυμούσαν να αφαιρέσουν την ηλεκτρονική σήμανση από τα ζώα συντροφιάς:   http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/7740382.pdf

Από το υπουργείο  Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων λάβαμε την παρακάτω απάντηση:   http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/7737788.pdf

Από το υπουργείο οικονομικών λάβαμε την απάντηση ότι δεν ήταν στην αρμοδιότητά του να μας απαντήσει: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/7730869.pdf

Από το υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη  http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/7743264.pdf

και τέλος από το υπουργείο εσωτερικών http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/7729053.pdf

Comments Off on Ερώτηση για την ηλεκτρονική σήμανση ζώων

Filed under ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Comments are closed.