Μήνυση της Χρυσής Αυγής κατά Στουρνάρα

stournaras-samaras__article

Κατετέθη σήμερα στα δικαστήρια της Ευελπίδων από την κοινοβουλευτική ομάδα της Χρυσής Αυγής μήνυση κατά του υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα για παρότρυνση σε διάπραξη πλημμελήματος, ηθική αυτουργία σε παραβίαση δικαστικής απόφασης και ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος.

Ακολουθεί το κείμενο της μήνυσης:  

ΕΝΩΠΙΟΝ  ΤΟΥ Κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΗΝΥΣΗ

Του πολιτικού κόμματος ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Βουλευτή Αττικής Ηλία Κασιδιάρη και εδρεύει επί της οδού Δηλιγιάννη αριθμ.50 στην Αθήνα.

ΚΑΤΑ

1. Ιωάννη Στουρνάρα, Υπουργού Οικονομικών, κατοίκου Αθηνών.
2. Παντός άλλου συνυπαιτίου, που θα προκύψει κατά τη διενέργεια της εισαγγελικής έρευνας.

  ***************************

Αξιότιμε κύριε  Εισαγγελέα,

Εγκαλώ τους παραπάνω αναφερόμενους για τους ακόλουθους νόμιμους, βάσιμους και αληθείς λόγους:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

i. Την 10η Σεπτεμβρίου 2012, δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθ. 1101/2012 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (εκούσια δικαιοδοσία), δυνάμει της οποίας κρίθηκε ως αντισυνταγματική η είσπραξη του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η. Το Δικαστήριο απεφάνθη επί συλλογικής αγωγής (κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 ν. 2251/1994) την οποία άσκησαν πέντε αναγνωρισμένες ενώσεις καταναλωτών κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού» (Δ.Ε.Η. Α.Ε.). Ειδικότερα, σύμφωνα με το διατακτικό της απόφασης η οποία κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή, η εναγόμενη (Δ.Ε.Η. Α.Ε.) υποχρεώνεται: α) να μην διακόπτει την παροχή ρεύματος στους καταναλωτές που δεν καταβάλλουν το τέλος ηλεκτροδότησης που επιβλήθηκε με το άρθρο 53 ν. 4021/2011, β) να δέχεται την καταβολή από τους καταναλωτές του αντιτίμου των λογαριασμών που εκδίδει, αφαιρουμένου του αναγραφόμενου ποσού του τέλους ηλεκτροδότησης που επιβλήθηκε με το άρθρο 53 ν. 4021/2011, γ) να μην ενσωματώνει, υπολογίζει και καταλογίζει στους λογαριασμούς κατανάλωσης ρεύματος που αυτή εκδίδει το τέλος της ηλεκτροδότησης που επιβλήθηκε με το άρθρο 53 ν. 4021/2011, την επιφάνεια του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου και το επιβαλλόμενο ποσό. Περαιτέρω, το Δικαστήριο απείλησε σε βάρος της εναγομένης χρηματική ποινή 300 ευρώ για κάθε μία επιμέρους και ανά καταναλωτή αλλά και κατά ημέρα παραβίαση εκάστης των παραπάνω παραβάσεων, ενώ αναγνώρισε και το δικαίωμα των καταναλωτών να αξιώσουν μεμονωμένα αποζημίωση για κάθε μία από τις παραπάνω βλαπτικές συμπεριφορές της εναγομένης.

ii) Στις αρχές Δεκεμβρίου 2012, ο μηνυόμενος και Υπουργός Οικονομικών, προέβη σε δηλώσεις οι οποίες δημιουργούν σοβαρό ζήτημα νομιμότητας σε σχέση με τις επιδιώξεις της Κυβέρνησης. Συγκεκριμένα, όπως προέκυψε από αυτές τις δηλώσεις, οι οποίες ούτε διαψεύστηκαν ούτε ανασκευάστηκαν, η Κυβέρνηση δεν σκοπεύει να συμμορφωθεί με την εν λόγω απόφαση, με αιτιολογία την κάλυψη  της πιθανολογούμενης υστέρησης των δαπανών του προϋπολογισμού που θα προκύψουν. Επιπρόσθετα, την 10η Δεκεμβρίου 2012, σύμφωνα με δημοσιεύματα των ΜΜΕ, ο μηνυόμενος, με την ιδιότητα του Υπουργού Οικονομικών, απέστειλε επιστολή προς τον πρόεδρο της ΔΕΗ κ. Αρθούρο Ζερβό με την οποία-επικαλούμενος την συνδρομή λόγων «δημοσίου συμφέροντος»-καλούσε επισήμως την επιχείρηση να αγνοήσει την δικαστική απόφαση και να συνεχίσει κανονικά το έργο της είσπραξης του τέλους ακινήτων μέσα από το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος.

Β. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η Κυβέρνηση δεν σκοπεύει να συμμορφωθεί με την εν λόγω απόφαση, με αιτιολογία την κάλυψη  της πιθανολογούμενης υστέρησης των δαπανών του προϋπολογισμού που θα προκύψουν. Ανεξαρτήτως της πολιτικής επιχειρηματολογίας που μπορεί να ακολουθήσει, η ενέργεια του μηνυομένου Υπουργού παραβιάζει σωρεία διατάξεων του Ποινικού Κώδικα. Πιο συγκεκριμένα:
Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 186 Ποινικού Κώδικα: «…2. Όποιος προκαλεί ή παροτρύνει με οποιονδήποτε τρόπο κάποιον να διαπράξει ορισμένο πλημμέλημα, καθώς και όποιος προσφέρεται γι` αυτό και όποιος αποδέχεται τέτοια πρόκληση ή προσφορά, τιμωρείται με την ποινή που προβλέπεται για το σχεδιαζόμενο πλημμέλημα ελαττωμένη κατά το άρθρο 83. Για την ποινική δίωξη του αδικήματος αυτού, απαιτείται έγκληση του προσώπου κατά του οποίου σχεδιαζόταν η τέλεση του πλημμελήματος, αν το υπό εκτέλεση πλημμέλημα διώκεται κατ` έγκληση.»

Σύμφωνα με το άρθρο 261 Ποινικού Κώδικα: «Υπάλληλος που προσπαθεί να  πείσει  άλλον  υπάλληλο  ο  οποίος  είναι  υφιστάμενός  του  ή  βρίσκεται υπό τον υπηρεσιακό του έλεγχο να  διαπράξει κάποιο από τα εγκλήματα των άρθρων 235 ως και 260 ή  που  εν γνώσει  του  τον  ανέχεται  να  κάνει  κάποιο  από  αυτά  τα εγκλήματα  τιμωρείται με Φυλάκιση μέχρι δύο ετών, αν η πράξη δεν υπάγεται σε άλλη  διάταξη του ποινικού νόμου η οποία την τιμωρεί με βαρύτερη ποινή.
Σύμφωνα με το άρθρο  259 Ποινικού Κώδικα: «Υπάλληλος που με πρόθεση παραβαίνει τα καθήκοντα της υπηρεσίας του με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο  όφελος ή  για να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλο τιμωρείται με Φυλάκιση μέχρι  δύο ετών, αν η πράξη αυτή δεν τιμωρείται με άλλη ποινική διάταξη.»
Σύμφωνα με το άρθρο 244 Ποινικού Κώδικα: «Υπάλληλος  που εν  γνώσει εισπράττει φόρους, δασμούς, τέλη ή άλλα φορολογήματα, δικαστικά έξοδα ή οποιαδήποτε  δικαιώματα  που  δεν οφείλονται τιμωρείται με Φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.»
Σύμφωνα με το άρθρο 232Α Ποινικού Κώδικα: «1. Όποιος με πρόθεση δεν συμμορφώθηκε σε προσωρινή διαταγή δικαστή ή δικαστηρίου ή σε διάταξη δικαστικής αποφάσεως, με την οποία υποχρεώθηκε σε παράλειψη ή σε ανοχή ή σε πράξη που δεν μπορεί να γίνει από τρίτο πρόσωπο και η επιχείρηση της εξαρτάται αποκλειστικά από τη βούληση του, ή σε διάταξη εισαγγελέα σχετική με την προσωρινή ρύθμιση της νομής μεταξύ ιδιώτη και Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ., τιμωρείται με Φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.”
Σύμφωνα με το άρθρο 46 Ποινικού Κώδικα: «1. Με την ποινή του αυτουργού τιμωρείται επίσης: α) όποιος  με  πρόθεση  προκάλεσε  σε  άλλον  την  απόφαση  να εκτελέσει  την  άδικη πράξη που διέπραξε  β) όποιος με πρόθεση παρέσχε άμεση συνδρομή στο δράστη κατά τη διάρκεια αυτής της πράξης  και  στην εκτέλεση της κύριας πράξης.»
Σύμφωνα με το άρθρο 263Α Ποινικού Κώδικα: «Για την εφαρμογή των άρθρων 235, 236, 239, 241, 242, 243, 245, 246, 252, 253, 255, 256, 257, 258, 259, 261,  262  και  263  υπάλληλοι θεωρούνται,  εκτός  από  αυτούς  που  αναφέρονται  στο  άρθρο  13, οι δήμαρχοι, οι πρόεδροι κοινοτήτων και όσοι υπηρετούν μόνιμα ή πρόσκαιρα  και με οποιαδήποτε ιδιότητα: α)  σε  επιχειρήσεις  ή  οργανισμούς  που ανήκουν  στο  Κράτος, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε νομικά πρόσωπα  δημοσίου  ή  ιδιωτικού  δικαίου  και   που   εξυπηρετούν   με  αποκλειστική  ή προνομιακή εκμετάλλευση την προμήθεια ή την παροχή στο κοινό  νερού,  φωτισμού,  θερμότητας,  κινητήριας  δύναμης   ή   μέσων συγκοινωνίας  ή  επικοινωνίας ή μαζικής ενημέρωσης, β) σέ τράπεζες που εδρεύουν στην ημεδαπή κατά το νόμο ή το καταστατικό τους, γ) σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ιδρύθηκαν από  το  Δημόσιο,  από  νομικά πρόσωπα  δημοσίου  δικαίου  και  από  νομικά  πρόσωπα  αναφερόμενα στα προηγούμενα εδάφια, εφ` όσον τα ιδρυτικά  νομικά  πρόσωπα  συμμετέχουν στην  διοίκησή  τους ή, αν πρόκειται για ανώνυμη εταιρία, στο κεφάλαιό της ή τα ιδρυμένα αυτά νομικά πρόσωπα είναι επιφορτισμένα με  εκτέλεση κρατικών  προγραμμάτων  οικονομικής  ανασυγκρότησης ή ανάπτυξης, δ) σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου στα οποία κατά τις κείμενες διατάξεις μπορούν να διατεθούν από  το  Δημόσιο,  από  νομικά  πρόσωπα  δημοσίου δικαίου ή από τις πιο πάνω τράπεζες επιχορηγήσεις ή χρηματοδοτήσεις.»

Γ. ΠΟΙΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΗΝΥΟΜΕΝΟΥ

Επειδή, η προπεριγραφόμενη συμπεριφορά του μηνυομένου αλλά και όσων από την εισαγγελική έρευνα προκύψει ανάμειξη ή συμμετοχή, πληρεί την νομοτυπική μορφή (αντικειμενική –  υποκειμενική υπόσταση) των αδικημάτων που προβλέπονται από τα άρθρα 186, 261, 259, 244, 232Α, 46 και 263Α ΠΚ. Πράγματι, τόσο η δημόσια δήλωση περί μη συμμόρφωσης στην απόφαση όσο και η επιστολή προς τον Διοικητή της ΔΕΗ, επέχει  νομικά  θέση: α) «κατάπεισης» προς υφιστάμενο, όχι με την στενή υπηρεσιακή έννοια του όρου, αλλά με την εξουσιαστική, δεδομένου ότι ο υπάλληλος που θα διαταχθεί από τον ιεραρχικά προϊστάμενό του Διοικητή  της ΔΕΗ να εισπράξει το τέλος, θα έχει λειτουργήσει ως φορέας της βούλησης του Υπουργού, ο οποίος θα έχει λειτουργήσει ως ηθικός αυτουργός (46 παρ. α ΠΚ) στην πρόκληση της απόφασης του Διοικητή.

β) παρότρυνσης των αρμοδίων υπαλλήλων της Δ.Ε.Η. να μη συμμορφωθούν με το διατακτικό της δικαστικής απόφασης και να παραβούν το καθήκον τους.
Επειδή για την απόδειξη των αναφερομένων στην παρούσα μήνυση εγχειρίζω τα παρακάτω έγγραφα: 1) αντίγραφο της υπ’ αριθ. 1101/2012 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (εκούσια δικαιοδοσία, 2) αντίγραφο των δημοσιευμάτων που αναπαράγουν τις δηλώσεις και την επιστολή του μηνυομένου προς τον πρόεδρο της Δ.Ε.Η. Α.Ε.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ και με ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μας ΖΗΤΟΥΜΕ

Την κατά νόμο ποινική δίωξη του ανωτέρω μηνυομένου και παντός άλλου συνυπαιτίου, για τα αδικήματα των άρθρων 186, 261, 259, 244, 232Α, 46 και 263Α ΠΚ.

Αθήνα, 12-12-2012

http://www.xryshaygh.com/index.php/enimerosi/view/mhnush-ths-chrushs-aughs-kata-stournara

Comments Off on Μήνυση της Χρυσής Αυγής κατά Στουρνάρα

Filed under ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Comments are closed.