Ερώτηση για το πρόγραμμα «Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών»

images (1)

Μέσα στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου η βουλευτής Β’ Αθηνών Ελένη Ζαρούλια υπέβαλε την παρακάτω ερώτηση:

Προς τους Κυρίους Υπουργούς:

1. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

2. Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού

Θέμα: ΕΠ “Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση” (ΕΣΠΑ 2007-2013) Πράξη: «Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών»

Στα πλαίσια του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 & εν προκειμένω στο Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) “Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση” (ΕΚΔιΒιΜ) – Πράξη «Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών» υλοποιούνται σε βάρος των φορολογουμένων προγράμματα άσχετα με την επιταγή ανάπτυξης εθνικής & θρησκευτικής συνείδησης του άρθρου 16 του Συντάγματος.

Καλούνται οι αρμόδιοι Υπουργοί, όπως:

1. Δώσουν πλήρη αναλυτικό κατάλογο όλων των προγραμμάτων της Πράξης «Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών»
2. Απαντήσουν για ποιον λόγο οι παλιννοστούντες μαθητές, που είναι Έλληνες πολίτες & ομογενείς, αντιμετωπίζονται από το Κράτος στην ίδια μοίρα με τους αλλοδαπούς.
3. Απαντήσουν γιατί δεν επανήλθε από την παρούσα Κυβέρνηση ο τίτλος Υπουργείο Εθνικής Παιδείας. Μήπως, διότι συνεχίζει την ίδια αντεθνική πολιτική, όπως οι προηγούμενες;
4. Απαντήσουν τι σχέση έχουν με τα επιτασσόμενα στο άρθρο 16 του Συντάγματος, προγράμματα της Πράξης, όπως η πρόσληψη Αλλοδαπών Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών στις 13 Περιφέρειες της Χώρας από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ή η συγκριτική περιγραφή Αλβανικών & Ρωσικών με τα Ελληνικά από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
5. Ενημερώσουν σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν για τη διοχέτευση όλων των διαθέσιμων κοινοτικών και εθνικών πόρων, για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών του εκπαιδευτικού συστήματος σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποστήριξη των Ελλήνων μαθητών και φοιτητών.

Αθήνα, 04.09.2012

Η Ερωτώσα Βουλευτής

Ελένη Ζαρούλια

Βουλευτής Β’ Αθηνών

ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

Και οι απαντήσεις:

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/7729229.pdf

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/7748644.pdf

Comments Off on Ερώτηση για το πρόγραμμα «Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών»

Filed under ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Comments are closed.