Απαγορεύουν την πρόσβαση στην δικαιοσύνη προς χάριν των μεγαλοεργολάβων

blind_justice__article

Με το άρθρο 11 της από 5-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’, 237) τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του Νόμου 3886/2010, σχετικά με την άσκηση ασφαλιστικών μέτρων στους δημόσιους διαγωνισμούς για την κατακύρωση έργων, υπηρεσιών και προμηθειών, του Δημοσίου. Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, κάθε εταιρεία που συμμετέχει στο διαγωνισμό και θεωρεί ότι θίγεται από αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής, προκειμένου να μπορεί να προσφύγει στο Δικαστήριο με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, υποχρεούται να πληρώσει παράβολο ίσο με ποσοστό 1% επί της προϋπολογισθείσας αξίας του διαγωνισμού. Δηλαδή, για παράδειγμα, σε ένα μεσαίου ύψους δημόσιο έργο αξίας τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ, ο διαγωνιζόμενος που θεωρεί ότι βλάπτεται από παρανομίες του Δημοσίου, οφείλει να καταβάλλει σαράντα χιλιάδες ευρώ, για να προσφύγει στη δικαιοσύνη.

Με τη μεθόδευση αυτή, ουσιαστικά καθίσταται απαγορευτική η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, αφού το ύψος του παραβόλου είναι δυσανάλογα μεγάλο, και μάλιστα στη σημερινή δυσμενή δημοσιονομική συγκυρία. Η διάταξη αυτή δεν έχει μόνο εισπρακτικό χαρακτήρα, όπως θα υπέθετε κάποιος αφελώς σκεπτόμενος, αλλά εξυπηρετεί και άλλους, πολύ πιο πονηρούς και αδιαφανείς σκοπούς. Συγκεκριμένα, με τη θέσπιση του τόσο υψηλού παραβόλου, επιτυγχάνονται δύο στόχοι:

1) Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη επιτρέπεται μόνο στους εγχώριους μεγαλοεργολάβους και στις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες που ήδη λυμαίνονται τα δημόσια έργα, αφού μόνο αυτοί έχουν την οικονομική ευχέρεια να πληρώσουν τόσο υψηλό παράβολο, ενώ αντίθετα οι μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις που θεωρούν ότι αδικούνται σε ένα δημόσιο διαγωνισμό, δεν έχουν την απαιτούμενη ρευστότητα να πληρώσουν αυτό το παράβολο και να διεκδικήσουν δικαστικά τη δικαίωσή τους.

2) Αλληλένδετη με την προηγούμενη είναι και η δεύτερη συνέπεια : Ουσιαστικά επιτρέπεται στην εκάστοτε αναθέτουσα αρχή να προβαίνει σε κάθε είδους αυθαιρεσία, παρανομία και μεροληψία, ευνοώντας τους «ημέτερους» εργολάβους, κατά τη διαδικασία ανάθεσης των δημόσιων έργων, αφού ουδείς αδικούμενος θα μπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη προς αποκατάσταση της νομιμότητας. Έτσι, προστίθεται ένα ακόμα λιθαράκι στη μεθοδευμένη προσπάθεια της τρόϊκας και των εγχώριων μνημονιακών κυβερνήσεων για γενικό ξεπούλημα της πατρίδας και ανάθεση όλων των δημόσιων έργων σε εγχώριους και διεθνείς μεγαλοκαρχαρίες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ: http://www.xryshaygh.com/index.php/enimerosi/view/apagoreuoun-thn-prosbash-sthn-dikaiosunh-pros-charin-twn-megaloergolabwn

Comments Off on Απαγορεύουν την πρόσβαση στην δικαιοσύνη προς χάριν των μεγαλοεργολάβων

Filed under ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Comments are closed.