Σαν σήμερα…

29 Δεκεμβρίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ΑΣΤ ΠΟΛΕΩΣ

1924: Η Αστυνομία Πόλεων μετά την Κέρκυρα κάνει την εμφάνισή της και στην Αθήνα.

1940: Οι Ελληνικές Δυνάμεις επιτίθενται εναντίον των Ιταλών στο αλβανικό μέτωπο επί των θέσεων Γαρονίν – Ποδγκοράνι.

1953: Καθιερώνονται στην Ελλάδα το κιλό αντί της οκάς και το μέτρο αντί του πήχη.

Comments Off on Σαν σήμερα…

Filed under ΙΣΤΟΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Comments are closed.