Συνεργασία: Σφίγγει ο κλοιός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

vulture

Από τον Σεπτέμβριο του 2011 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το λεγόμενο εξαπλό νομοθετικό πακέτο που ενισχύει τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έναντι των κρατών που παραβιάζουν τα όρια του Συμφώνου Σταθερότητας για το έλλειμμα (3% του ΑΕΠ) και το χρέος (60% του ΑΕΠ), για τις οποίες προβλέπει την ουσιαστικά αυτόματη επιβολή ποινών. Μέτρα προβλέπονται όμως και κατά των χωρών που εμμένουν σε σοβαρές ανισορροπίες όπως υπέρογκο εξωτερικό πλεόνασμα ή έλλειμμα. Το διπλό πακέτο ενισχύει το “οπλοστάσιο” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δίνοντάς της λόγο στους εθνικούς προϋπολογισμούς πριν καν ψηφισθούν από τα εθνικά κοινοβούλια.

Κεντρικό στοιχεία της έκθεσης είναι η υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διασφαλίζει ότι οι προτάσεις της προς τα κράτη μέλη δεν περιλαμβάνουν μέτρα που πλήττουν τις επενδύσεις, την υγεία και την παιδεία (να υποθέσω ότι δεν ισχύει για την Ελλάδα;). Πέραν αυτού προβλέπει τη δημιουργία κοινού Ταμείου που θα αναλάβει όλο το δημόσιο χρέος των κρατών μελών πέρα από το 60% του ΑΕΠ, μειώνοντας έτσι στην πίεση στα βαρύτερα χρεωμένα κράτη. Παράλληλα, κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες ή λαμβάνουν ευρωπαϊκή βοήθεια, όπως η Ελλάδα ή η Πορτογαλία, θα υπάγονται σε ακόμα αυστηρότερη και λεπτομερέστερη παρακολούθηση της οικονομικής και δημοσιονομικής κατάστασής τους. Εισηγητής του ΕΚ είναι ο Γάλλος ευρωβουλευτής Jean-Paul Gauzès.

Από την πλευρά της, η έκθεση Gauzès επικυρώνει τη λεγόμενη αντίστροφη ειδική πλειοψηφία για μέτρα της Επιτροπής που αφορούν κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες. Αντίστροφη πλειοψηφία σημαίνει εν προκειμένω ότι απαιτείται κατά πλειοψηφία απόφαση όχι για την έγκριση εισήγησης της Επιτροπής αλλά για απόρριψή της. Τέλος, προβλέπει ότι τα κράτη θα προστατεύονται από ενδεχόμενη χρεοκοπία με σειρά μέτρων που αρχίζουν με το πάγωμα των επιτοκίων και μετά την κατάθεση σχεδίου αναδιάρθρωσης του χρέους στο οποίο είτε θα συμμετέχουν οικειοθελώς οι δανειστές είτε θα αποκλείονται από την εφαρμογή του.

Είναι να απορεί κανείς Συναγωνιστές, που βρίσκεται η θέση  μας ως Ελλάδα και αν τελικά υπάρχουν Έλληνες Ευρωβουλευτές που παράγουν έργο; Ρητορικά τα ερωτήματα, μιάς και η Ελληνική συγκυβέρνηση έχει σκοπίμα βυθίσει στο σκοτάδι έναν ολόκληρο λαό.

Χρυσή Αυγή, για να αποφασίζουμε μόνοι μας για το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας.

Παναγιώτης Παγκάκης,οικονομολόγος
Τ.Ο Καρδίτσας

ΠΗΓΗ

Comments Off on Συνεργασία: Σφίγγει ο κλοιός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Filed under Οικονομία

Comments are closed.