ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ELENZAROULIAΑναφορικά με την Πρόταση Κανονισμού Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με το καταστατικό και τη χρηματοδότηση ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και Ευρωπαϊκών Πολιτικών ιδρυμάτων συμφωνούμε με το Υπουργείο Εσωτερικών, ότι διαπιστώνεται ενδεχομένη ασυμφωνία ως προς τις εθνικές διατάξεις, δεδομένου ότι καθίσταται δυνατή η έμμεση χρηματοδότηση εθνικού πολιτικού κόμματος που μετέχει σε Ευρωπαϊκό Πολιτικό Κόμμα (ΕΠΚ) π.χ. από εθνικό νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου κ.λπ. Συνεπώς, θεωρούμε ότι θα πρέπει να εξεταστεί η συμβατότητα των διατάξεων της πρότασης κανονισμού με τις αντίστοιχες εθνικές διατάξεις, προκειμένου να ευθυγραμμιστούν και με τις προβλέψεις του άρθρου 18 της πρότασης περί απαγόρευσης άμεσης ή έμμεσης χρηματοδότησης των εθνικών κομμάτων μέσα από τα ΕΠΚ. Ως προς τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το κράτος, τα έσοδα και τις δαπάνες, την προβολή, τη δημοσιότητα και τον έλεγχο των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων βουλευτών, ο Λαϊκός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή έχει καταθέσει από 16.07.2012 πρόταση νόμου για την κατάργηση και τροποποίηση διατάξεων άρθρων στο Ν. 3023/2002, η φιλοσοφία της οποίας τίθεται ως εξής:

ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: “Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σχετικά με την πρόταση Κανονισμού Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με το Καταστατικό και την χρηματοδότηση ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων συμφωνούμε με το Υπουργείο Εσωτερικών, ότι διαπιστώνετε ενδεχομένη ασυμφωνία ως προς τις εθνικές διατάξεις, δεδομένου ότι καθίσταται δυνατή η έμμεση χρηματοδότηση εθνικού πολιτικού κόμματος που μετέχει σε ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα, πχ. από εθνικό νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου κλπ.. Συνεπώς θεωρούμε ότι θα πρέπει να εξεταστεί η συμβατότητα των διατάξεων της πρότασης Κανονισμού με τις αντίστοιχες εθνικές διατάξεις, προκειμένου να ευθυγραμμιστούν και με τις προβλέψεις του άρθρου 18 της πρότασης «Περί απαγόρευσης άμεσης ή έμμεσης χρηματοδότησης των εθνικών κομμάτων μέσα από τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα».

Ως προς την χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το κράτος, τα έσοδα και τις δαπάνες, τη προβολή, τη δημοσιότητα και τον έλεγχο των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων Βουλευτών, ο Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή έχει καταθέσει από τις 16 Ιουλίου του 2012, πρόταση νόμου για την κατάργηση και τροποποίηση διατάξεων άρθρων του ν. 3023/2002, η φιλοσοφία της οποία τίθεται ως εξής: Επί της αρχής. Τα κόμματα αποτελούν κυρίαρχο παράγοντα της πολιτικής ζωής της χώρας. Βεβαίως, τα κόμματα δεν είναι αναγκαστικοί σχηματισμοί, αλλά εναπόκειται στη βούληση ομάδων πολιτών να ιδρύσουν κόμμα. Τα κόμματα θα πρέπει να βασίζονται πρώτα απ’ όλα στις αρχές τους και να επιδιώκουν την υλοποίηση ουσιαστικών πολιτικών ιδανικών. Κινητήριος δύναμή τους θα πρέπει να είναι η ενεργός συμμετοχή των μελών τους στη λειτουργία αυτών. Σε διαφορετική περίπτωση μετατρέπονται σε οργανισμούς που αποσκοπούν στην πατρωνία δημόσιων αξιωμάτων, δηλαδή έχουν ως στόχο να αναδείξουν τον επικεφαλής τους στην ηγετική κρατική θέση (πχ. ως Πρόεδρο ή Πρωθυπουργό), έτσι ώστε αυτός να ανταμείψει στην συνέχεια τους πιστούς του με τη διανομή σε αυτούς των υπολοίπων κρατικών θέσεων.

Τα κόμματα υπάρχουν για να υπηρετούν το λαό και όχι για να υπηρετούνται από αυτόν. Συνεπώς, είναι εσφαλμένο να επιβαρύνεται υπέρμετρα ο φορολογούμενος, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η λειτουργία γιγαντιαίων κομματικών μηχανισμών.

Στη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του ισχύοντος Συντάγματος προβλέπεται το δικαίωμα των κομμάτων στην οικονομική τους ενίσχυση από το κράτος. Η χρησιμοποίηση του όρου «ενίσχυση» και όχι γενικά “χρηματοδότηση”, υποδηλώνει ότι το κράτος συμμετέχει επιβοηθητικά στην κάλυψη ενός μέρους των δαπανών των κομμάτων, οι οποίες πρέπει κατά τα λοιπά να χρηματοδοτούνται από “ίδιους πόρους” των τελευταίων, δηλαδή βασικά από εισφορές φίλων και μελών ή από την περιουσία του κόμματος, αν υπάρχει.

Από τα τέλη του έτους 2009 η Ελληνική κοινωνία δοκιμάζεται από μια πολύ έντονη οικονομική κρίση, η οποία μάλιστα φαίνεται ότι θα έχει μακρά διάρκεια και θα επιφέρει βαθιές μεταβολές στις δομές αυτής. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια είναι προκλητικό να διατηρείται η οικονομική ενίσχυση των κομμάτων από το κράτος στα ίδια επίπεδα με τα προηγούμενα χρόνια.

Ο Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή πρεσβεύει την πλήρη κατάργηση της οικονομικής ενίσχυσης των κομμάτων από το κράτος, όμως η παράγραφος 2 του άρθρου 29 του Συντάγματος, όπως ισχύει σήμερα, δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο. Για να προταθεί η πλήρης κατάργηση της κρατικής χρηματοδότησης θα πρέπει να αναθεωρηθεί ή ως άνω διάταξη του Καταστατικού Χάρτη της Πολιτείας. Περαιτέρω Αναθεώρηση του Συντάγματος δεν μπορεί να γίνει πριν περάσει η πενταετία από την περάτωση της προηγούμενης εν προκειμένω πριν το έτος που διανύουμε το 2013.

Για τους λόγους αυτούς η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή καταθέτει πρόταση νόμου για τον ουσιαστικό περιορισμό κατά τα 4/5 σε πρώτη φάση της οικονομικής ενίσχυσης των κομμάτων από το κράτος. Εν συνεχεία δεσμεύεται να ζητήσει στην επόμενη Αναθεώρηση του Συντάγματος την κατάργηση της διάταξης που επιτρέπει την κρατική χρηματοδότηση στα πολιτικά κόμματα.”

(http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/g-hrimakom-eis.pdf)

Μαριέττα Γιαννάκου Κουτσίκου:  Κυρία Ζαρούλια, εσείς επισημάνατε, το τι λέει το Ελληνικό Σύνταγμα. Βεβαίως το Ελληνικό Σύνταγμα είναι πλήρως σεβαστό, αλλά όπως ξέρετε υπάρχει το κοινοτικό δίκαιο και εφόσον αυτό θα καταλήξει ως κανονισμός, είναι υποχρεωτικός για όλα τα κράτη μέλη. Επομένως, δεν έχει σημασία, τι λέει το Υπουργείο Εσωτερικών αυτή τη στιγμή. Ούτε αναμειγνύεται ο κανονισμός αυτός με τα εθνικά κόμματα. Δεν θίγει τα εθνικά κόμματα στο ελάχιστο και δεν αναφέρεται σε τίποτα στα εθνικά κόμματα. Επομένως, δεν μπορεί να αναμειχτεί αυτό με το Ελληνικό Σύνταγμα, δεν έχει καμία σχέση.

Χρηματοδότηση των κομμάτων από το κράτος, διότι ετέθη αυτό το  θέμα. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητήσετε εδώ, αλλά εγώ αναρωτιέμαι εάν τα κόμματα χρηματοδοτούνται από το κράτος ή από τα ευρωπαϊκά κεφάλαια, από  ποιον θα χρηματοδοτούνται. Παρακολουθώντας λίγο από έξω και έχοντας την εμπειρία του εθνικού κοινοβουλίου, θέλω να σας πω ότι δεν είναι σωστά ορισμένα πράγματα που γίνονται κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, θέλουμε βουλευτές που να μεταχειρίζονται άνομους τρόπους για να έχουν χρήματα ή να υποθέσουμε ότι είναι πλούσιοι; Καταρχήν, κανένας σήμερα δεν είναι πλούσιος ώστε να μπορεί να ξοδεύει συνεχώς. Τα κράτη μέλη έχουν ρόλο και η χρηματοδότηση των κομμάτων είναι κάτι σεβαστό σε όλα τα κράτη, όχι μόνο της Ευρώπης, αλλά σε όλα τα κράτη του κόσμου.

Βεβαίως και στον Κανονισμό αυτό δεν προβλέπεται να είναι μόνο το Κοινοβούλιο, προβλέπεται ότι μπορούν να πάρουν δωρεές μέχρι 25.000 ευρώ, τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Προηγουμένως ήταν μέχρι 10 και τώρα προτείνω μέχρι 25. Στη χρηματοδότησή τους από το Κοινοβούλιο, το 90% κατανέμεται με βάση τη δύναμη των κομμάτων και το 10% κατανέμεται εξίσου σε όλα, ακόμα και αν  έχουν έναν ευρωβουλευτή, παίρνουν το ίδιο ποσό.”

Comments Off on ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Filed under ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Comments are closed.