Πρόταση Κανονισμού Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με το Καταστατικό και την χρηματοδότηση ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων (ΒΙΝΤΕΟ)

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=cQl9JoqVrgk]
Σχετικά με την πρόταση Κανονισμού Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με το Καταστατικό και την χρηματοδότηση ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων συμφωνούμε με το Υπουργείο Εσωτερικών, ότι διαπιστώνετε ενδεχομένη ασυμφωνία ως προς τις εθνικές διατάξεις, δεδομένου ότι καθίσταται δυνατή η έμμεση χρηματοδότηση εθνικού πολιτικού κόμματος που μετέχει σε ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα, πχ. από εθνικό νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου κλπ.. Συνεπώς θεωρούμε ότι θα πρέπει να εξεταστεί η συμβατότητα των διατάξεων της πρότασης Κανονισμού με τις αντίστοιχες εθνικές διατάξεις, προκειμένου να ευθυγραμμιστούν και με τις προβλέψεις του άρθρου 18 της πρότασης «Περί απαγόρευσης άμεσης ή έμμεσης χρηματοδότησης των εθνικών κομμάτων μέσα από τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα».
Ως προς την χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το κράτος, τα έσοδα και τις δαπάνες, τη προβολή, τη δημοσιότητα και τον έλεγχο των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων Βουλευτών, ο Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή έχει καταθέσει από τις 16 Ιουλίου του 2012, πρόταση νόμου για την κατάργηση και τροποποίηση διατάξεων άρθρων του ν. 3023/2002, η φιλοσοφία της οποία τίθεται ως εξής: Επί της αρχής τα κόμματα αποτελούν κυρίαρχο παράγοντα της πολιτικής ζωής της χώρας, βεβαίως τα κόμματα δεν είναι αναγκαστικοί σχηματισμοί, αλλά εναπόκειται στη βούληση ομάδων πολιτών να ιδρύσουν κόμμα. Τα κόμματα θα πρέπει να βασίζονται πρώτα απ’ όλα στις αρχές τους και να επιδιώκουν την υλοποίηση ουσιαστικών πολιτικών ιδανικών. Κινητήριος δύναμή τους θα πρέπει να είναι η ενεργός συμμετοχή των μελών τους στη λειτουργία αυτών. Σε διαφορετική περίπτωση μετατρέπονται σε οργανισμούς που αποσκοπούν στην πατρωνία δημόσιων αξιωμάτων. Δηλαδή έχουν ως στόχο να αναδείξουν τον επικεφαλής τους στην ηγετική κρατική θέση πχ. ως Πρόεδρο ή Πρωθυπουργό, έτσι ώστε αυτός να ανταμείψει στην συνέχεια τους πιστούς του με τη διανομή σε αυτούς των υπολοίπων κρατικών θέσεων.
Τα κόμματα υπάρχουν για να υπηρετούν το λαό και όχι για να υπηρετούνται από αυτόν. Συνεπώς είναι εσφαλμένο να επιβαρύνεται υπέρμετρα ο φορολογούμενος, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η λειτουργία γιγαντιαίων κομματικών μηχανισμών. Στη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του ισχύοντος Συντάγματος προβλέπεται το δικαίωμα των κομμάτων στην οικονομική τους ενίσχυση από το κράτος. Η χρησιμοποίηση του όρου «ενίσχυση» και όχι γενικά χρηματοδότηση υποδηλώνει ότι το κράτος συμμετέχει επιβοηθητικά στην κάλυψη ενός μέρους των δαπανών των κομμάτων, οι οποίες πρέπει κατά τα λοιπά να χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους των τελευταίων, δηλαδή βασικά από εισφορές φίλων και μελών ή από την περιουσία του κόμματος, αν υπάρχει.
Από τα τέλη του έτους 2009 η ελληνική κοινωνία δοκιμάζεται από μια πολύ έντονη οικονομική κρίση, η οποία μάλιστα φαίνεται ότι θα έχει μακρά διάρκεια και θα επιφέρει βαθιές μεταβολές στις δομές αυτής. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια να διατηρείται η οικονομική ενίσχυση των κομμάτων από το κράτος στα ίδια επίπεδα με τα προηγούμενα χρόνια. Ο Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή πρεσβεύει την πλήρη κατάργηση της οικονομικής ενίσχυσης των κομμάτων από το κράτος, όμως η παράγραφος 2 του άρθρου 29 του Συντάγματος, όπως ισχύει σήμερα, δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο. Για να προταθεί η πλήρης κατάργηση της κρατικής χρηματοδότησης θα πρέπει να αναθεωρηθεί ή ως άνω διάταξη του Καταστατικού Χάρτη της Πολιτείας. Περαιτέρω Αναθεώρηση του Συντάγματος δεν μπορεί να γίνει πριν περάσει η πενταετία από την περάτωση της προηγούμενης εν προκειμένω πριν το έτος που διανύουμε το 2013.
Για τους λόγους αυτούς η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή καταθέτει πρόταση νόμου για τον ουσιαστικό περιορισμό κατά τα 4/5 σε πρώτη φάση της οικονομικής ενίσχυσης των κομμάτων από το κράτος. Εν συνεχεία δεσμεύεται να ζητήσει στην επόμενη Αναθεώρηση του Συντάγματος την κατάργηση της διάταξης που επιτρέπει την κρατική χρηματοδότηση στα πολιτικά κόμματα.

Comments Off on Πρόταση Κανονισμού Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με το Καταστατικό και την χρηματοδότηση ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων (ΒΙΝΤΕΟ)

Filed under ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Comments are closed.