Ο Σωκράτης για την Πατρίδα

socra1__article

Μητρός τε και πατρὸς και των άλλων προγόνων απάντων τιμιώτερον εστιν η Πατρὶς και σεμνότερον και αγιώτερον και εν μείζονι μοίρα και παρα θεοίς και παρ᾿ ανθρώποις τοις νουν έχουσι. 

Σωκράτης

ΠΗΓΗ

Comments Off on Ο Σωκράτης για την Πατρίδα

Filed under ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Comments are closed.