Σύντομη τοποθέτηση της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ επί των φλεγόντων θεμάτων της εξωτερικής πολιτικής

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=lOzRHANCaQ4]

ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Κληθήκαμε σήμερα να ενημερωθούμε για τις προτεραιότητες της Ιρλανδικής Προεδρία στην Ε.Ε. καθώς και για άλλα θέματα αρμοδιότητας της Υπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ιρλανδίας. Μεταξύ δε των θεμάτων που τίθενται, όπως προκύπτει και από το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι και η στρατηγική διεύρυνση της Ε.Ε. με την ένταξη της Κροατίας, της Τουρκίας, της Ισλανδίας και του Μαυροβουνίου.
Όσον αφορά την ένταξη της Ισλανδίας, αν και το 2009 η Ισλανδική Βουλή αποφάσισε την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων της χώρας στην Ε.Ε. και στη ζώνη του ευρώ, ωστόσο αυτή η απόφασή της θα πρέπει πρώτα να επικυρωθεί από δημοψήφισμα. Οπότε, θεωρούμε πρόωρη την όποια τοποθέτηση επί της διεύρυνσης της ένωσης στη Βόρεια Ευρώπη, πριν ακούσουμε την ετυμηγορία του Ισλανδικού λαού επί αυτής.
Όσον αφορά τη διεύρυνση στη Νότια Ευρώπη και εν προκειμένου στα Βαλκάνια, ως προς την Κροατία είμαστε θετικοί ως προς την ένταξή της και εκφραστήκαμε αναλόγως κατά την ψήφιση του νόμου 4090/2012 «Κύρωση της Συνθήκης μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. και της Δημοκρατίας της Κροατίας» σχετικά με την προσχώρηση της Δημοκρατίας τη Κροατίας στην Ε.Ε. και της τελικής αυτής πράξης.
Ως προς την ένταξη του Μαυροβουνίου που υπάγεται στις υπόλοιπες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, είμαστε αρνητικοί, διότι δεν θεωρούμε ότι πληροί τις προϋποθέσεις οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής σταθερότητας για να ενταχθεί στην Ένωση. Συν τοις άλλοις είναι μία χώρα πλησίον των Ελληνικών συνόρων, με οικονομικό επίπεδο διαβίωσης χαμηλό και είναι πιθανόν να αντιμετωπίσουμε μαζικά μεταναστευτικά ρεύματα και από εκεί, όπως αντιμετωπίζουμε εδώ και δύο δεκαετίες από την Αλβανία καθώς και μία 15ετία από τη Βουλγαρία. Η εμπειρία μάλιστα της ένταξης της τελευταίας στην Ε.Ε. με την μετεγκατάσταση των Ελληνικών επιχειρήσεων στη γείτονα χώρα, αποτελεί ένα ακόμη αποτρεπτικό λόγο ένταξης του Μαυροβουνίου, αφού θα επιτείνει την ύφεση στην Ελληνική οικονομία με πιθανή μαζική μετεγκατάσταση Ελληνικών κεφαλαίων.
Όσο για την Τουρκία, είμαστε απόλυτα κάθετοι σε οποιαδήποτε συζήτηση. Δεν μιλάμε καν για διεύρυνση στην Ευρώπη, αλλά στην Ασία, σε μία μουσουλμανική χώρα 75.000.000 εχθρική προς την Ελλάδα. πόσο μάλλον όταν συνεχίζεται η εισβολή του Αττίλα στην Κύπρο και οι παραβιάσεις του Ελληνικού εδαφικού χώρου. Μία Τουρκία που με ενδεχόμενη ένταξή της θα προσεταιριστεί τη Θράκη και τα νησιά του Αιγαίου μας, ενώ θα συνεχίσει να μας εισάγει εκατομμύρια λαθρομετανάστες και με τη βούλα αυτή τη φορά, αφού θα απουσιάζει κάθε συνοριακός έλεγχος.
Αυτή είναι μία σύντομη τοποθέτησή μας επί των φλεγόντων θεμάτων της εξωτερικής πολιτικής και ως προς τα  οικονομικά θέματα, με δεδομένο ότι τόσο η Ελλάδα όσο και η Ιρλανδία στην εποχή των Μνημονίων ελέγχονται από την Τρόικα, εμείς αυτό που ζητάμε από την Ιρλανδική Προεδρία είναι να προωθήσει μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων την ανάπτυξη στις μνημονιακές χώρες Ελλάδα, Πορτογαλία και Ιρλανδία, προκειμένου να βγουν επιτέλους από την ύφεση και την απόλυτη φτώχεια και ανέχεια που οδηγεί η ανεργία. Απαιτείται αφενός μεν ο περιορισμός στο 5% της εθνικής συμμετοχής στα συγχρηματοδοτούμενα κοινοτικά προϊόντα  με κάλυψη 95% από την Ε.Ε., αφετέρου δε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι απαραίτητο να χορηγήσει άτοκα δάνεια. Αλληλεγγύη στην πράξη και όχι με μνημόνια εκμετάλλευσης και υποταγής από τους ευρωπαίους εταίρους σε μία Ελλάδα, που ήδη το 50% του πληθυσμού έχει οδηγηθεί στο περιθώριο, δεν έχουμε την πολυτέλεια για λόγια, αλλά μόνο για έργα. Έργα ανάπτυξης και προόδου προς το συμφέρον του Ελληνικού λαού.

1 Comment

Filed under ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

One response to “Σύντομη τοποθέτηση της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ επί των φλεγόντων θεμάτων της εξωτερικής πολιτικής