Συνεχίζουν να κλέβουν τον Έλληνα τα (απο)κόμματα της διαφθοράς!

pasok_nd__article

Σε δεινή οικονομική θέση βρίσκονται ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ με βάση τους ισολογισμούς εσόδων-δαπανών του 2012 που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη. Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία των κομμάτων στη Νέα Δημοκρατία παρατηρείται υπέρογκος δανεισμός, στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει τεράστιο άνοιγμα μεταξύ εσόδων-δαπανών ενώ για τον ΣΥΡΙΖΑ δεν αναφέρεται το υπόλοιπο των δανείων του!

Για τη ΝΔ τα συνολικά έσοδα κατά τη διάρκεια του 2012 ανήλθαν σε 17,2 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό τα 8,8 εκατ. ευρώ προήλθαν από την κρατική επιχορήγηση, ενώ τα υπόλοιπα είναι έσοδα από εισφορές και εκμίσθωση περιουσίας. Οι δαπάνες του κόμματος ανήλθαν σε 32,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 15 εκατ. περισσότερα από τα έσοδα! Σύμφωνα με τον ισολογισμό της ΝΔ, οι λειτουργικές δαπάνες ήταν 6,6 εκατ., οι παροχές τρίτων (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, τηλεπικοινωνίες, ενοίκια )ήταν 435.000 ευρώ, διάφορα έξοδα 2,5 εκατ. Οι τόκοι και τα έξοδα δανείων ανήλθαν σε 14,3 εκατ., οι εκλογικές δαπάνες σε 6,4 εκατ.. ενώ πληρώθηκαν 1,2 εκατ. σε φόρους και 615 χιλ. σε ενισχύσεις. Όσον αφορά τέλος τα δάνεια της ΝΔ ενώ στις 31-12-2011 το υπόλοιπο των οφειλών ήταν 132,1 εκατ. στις 31-12-2012 το χρέος έφτασε τα 146,3 εκατ. ευρώ φτάνοντας πλέον σε σημείο η ΝΔ να χρωστάει ποσόν που συνολικά είναι το εννεαπλάσιο των εσόδων της! Παρά ταύτα, η ΝΔ συνεχίζει να επιβάλλει υπέρογκη φορολογία στους πολίτες και φυσικά δεν κάνει καμία κουβέντα για τα δικά της χρωστούμενα…

Για το ΠΑΣΟΚ το σύνολο των εσόδων για το 2012 ήταν 11,9 εκατ. ευρώ. Από αυτά τα 10,1 εκατ. ευρώ προήλθαν από κρατική επιχορήγηση, οι 168.000 συγκεντρώθηκαν από εισφορές βουλευτών και φίλων και 154.000 από αναλήψεις δανείων. Οι δαπάνες του ΠΑΣΟΚ για την χρονιά που πέρασε έφτασαν τα 26,7 εκατ. ευρώ ξεπερνώντας κατά πολύ τα έσοδα. Αναλυτικά οι δαπάνες ήταν 4,1 εκατ. για λειτουργικές δαπάνες, οι παροχές τρίτων ήταν 1,1 εκατ. ευρώ, τα διάφορα έξοδα ήταν 2,5 εκατ., για εκλογικές δαπάνες δόθηκαν 4,1 εκατ. ευρώ, ενώ τόκους και έξοδα δανείων πληρώθηκαν 12,6 εκατ. Το 2012 για το ΠΑΣΟΚ αναγράφεται διαφορά εσόδων-δαπανών ύψους 14.727.357 ευρώ χωρίς να αναφέρεται πως καλύφθηκε, ενώ υπάρχει και μια σοβαρή παράληψη στον ισολογισμό καθώς δεν αναγράφεται το υπόλοιπο των δανείων του κόμματος!

Στον ισολογισμό του ΣΥΡΙΖΑ το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων κατά το 2012 ανήλθε σε 4,2 εκατ. ευρώ ενώ το σύνολο των δαπανών ήταν 6,1 εκατ. Όπως στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ έτσι και στον ισολογισμό του ΣΥΡΙΖΑ δεν αναγράφεται το υπόλοιπο των δανείων. Με αυτόν τον τρόπο, τα συστημικά κόμματα έχουν μάθει να δουλεύουν… Λαμβάνοντας δάνεια και χρεώνοντας εκ νέου τον Έλληνα πολίτη. Η Χρυσή Αυγή απαιτεί την άμεση κατάργηση της κρατικής χρηματοδότησης στα κόμματα, τη δραστική μείωση των βουλευτικών αποζημιώσεων και τη φορολόγηση των βουλευτών από το πρώτο ευρώ!

ΠΗΓΗ

Comments Off on Συνεχίζουν να κλέβουν τον Έλληνα τα (απο)κόμματα της διαφθοράς!

Filed under ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Comments are closed.