60% κάτω η αγορά υπόδησης μέσα σε 6 χρόνια

shoeswo-600x204

Σε λίγο θα περπατάμε… ξυπόλητοι εάν πιστέψουμε τα αποτελέσματα της πρόσφατης μελέτης της Hellastat που αφορά τον κλάδο υπόδησης και εξετάζει την περίοδο ως το πρώτο εννιάμηνο του 2012. Τόσο η εγχώρια υποδηματοποιία, όσο και οι εισαγωγές γνωστών επωνύμων ειδών έχουν βάλει τα δύο πόδια τους σε ένα παπούτσι λόγω της οξυμένης οικονομικής κρίσης, αποδεικνύοντας ότι η υπόδηση είναι κάτι που μπορεί να …περιμένει για τους έλληνες καταναλωτές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το σχετικό δείκτη της ΕΛ.ΣΤΑΤ, η παραγωγή υποδημάτων υποχώρησε τη περίοδο 2005-2011 κατά 13,3% ανά έτος ενώ σε σχέση με το 2005  έχει υποχωρήσει συνολικά κατά 58%. Όσον αφορά το 2011, προέκυψε περαιτέρω μείωση κατά 13,6%, ενώ τους πρώτους 9 μήνες του 2012 η πτώση εντάθηκε κατά 32,2% σε ετήσια βάση.

Η εγχώρια παραγωγή υποδημάτων διαχρονικά υποχωρεί λόγω της αδυναμίας των επιχειρήσεων να ανταγωνιστούν τις χαμηλές τιμές των εισαγόμενων προϊόντων (κυρίως από την Ασία), καθότι η έλλειψη εγχώριων πρώτων υλών (π.χ. τακούνια, σόλες, δέρματα) και τα υψηλά εργατικά κόστη αυξάνουν σημαντικά το συνολικό κόστος παραγωγής, το οποίο αγγίζει το 70%.

Μεγάλες εμπορικές αλυσίδες που διακινούν ακριβότερα επώνυμα υποδήματα έχουν εμφανίσει σημαντικές απώλειες εσόδων, με συνέπεια να προχωρούν σε περιορισμό των δικτύων τους. Η αρνητική εικόνα του κλάδου συμπληρώνεται από το μεγάλο αριθμό εμπορικών καταστημάτων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με συνέπεια η πελατειακή βάση των παραγωγικών εταιρειών να συρρικνώνεται.

Πώς… περπατάνε οι επιχειρήσεις υπόδησης

Στη μελέτη της Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 25 επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνοψίζονται στα εξής:

  • Ο συνολικός Κύκλος Εργασιών των επιχειρήσεων του δείγματος υποχώρησε περαιτέρω το 2011 κατά 19,2%, στα €53,12 εκ. Το 80% περίπου των εταιρειών υπέστησαν μειωμένες Πωλήσεις, με τη μέση κάμψη εσόδων να διαμορφώνεται σε -22%.
  • Τα συνολικά ΚΠΤΦΑ του δείγματος το 2011 σχεδόν υποδιπλασιάστηκαν σε €2,80 εκ., ενώ εμφανίστηκαν προ φόρων ζημιές €1,10 εκ.
  • Το περιθώριο μικτού κέρδους μειώθηκε σε 22%, οδηγώντας σε περαιτέρω υποχώρηση τους δείκτες των ΚΠΤΦΑ και ΚΠΦ σε 6,6% και 0,2% αντίστοιχα.
  • Οι δείκτες γενικής και άμεσης ρευστότητας του δείγματος παρέμειναν υψηλοί, διαμορφούμενοι σε 1,74 και 1,09 αντίστοιχα.
  • Οι υψηλές Απαιτήσεις των επιχειρήσεων εισπράττονται διαχρονικά με βραδύ ρυθμό (8,7 μήνες το 2011) με τα Αποθέματα να διακινούνται εντός 3,5 μηνών.
  • Ο Εμπορικός Κύκλος του δείγματος διαμορφώθηκε στις 172 ημέρες.
  • Η κεφαλαιακή μόχλευση ήταν ιδιαίτερα χαμηλή, φθάνοντας σε μόλις 1,1 προς 1.
  • Τα χαμηλά περιθώρια κερδοφορίας οδήγησαν το δείκτη αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων σε μόλις 0,3%.

 

ΠΗΓΗ

Comments Off on 60% κάτω η αγορά υπόδησης μέσα σε 6 χρόνια

Filed under ΕΛΛΑΔΑ

Comments are closed.