ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΤΑ ΕΙΧΑΝ ΠΕΙ ΟΛΑ!

Ζάλευκος 7ος αι. π.Χ.)

150px-Zaleucus

Τους νόμους τοις αραχνίοις ομοίως είναι, ώσπερ γαρ εις εκείνα, εάν μεν εκπέση μυία ή κώνωψ κατέχεται, εάν δε σφηξ ή μέλιττα διαρρήξασα αφίπταται, ούτω και εις τους νόμους, εάν μεν εκπέση πένης συνέχεται, εάν δε πλούσιος ή δυνατός λέγειν διαρρήξας αποτρέχει.

(Οι νόμοι είναι σαν τους ιστούς της αράχνης, γιατί όπως σ’ εκείνους, εάν πέσει μύγα ή κουνούπι δεν ξεφεύγει, σφήκα ή μέλισσα τους σκίζει και πετάει μακριά, έτσι συμβαίνει και με τους νόμους, εάν πέσει φτωχός τον κρατάνε, πλούσιος όμως ή δυνατός στον λόγο τους σκίζει και φεύγει μακριά).

Comments Off on ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΤΑ ΕΙΧΑΝ ΠΕΙ ΟΛΑ!

Filed under ΙΣΤΟΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Comments are closed.